P I W O R Z E C Z O Z N A W C Y

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW

przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Przemysłu Spożywczego NOT Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Przemysłu Spożywczego NOT w Warszawie jest ogólnopolską, pozarządową organizacją branży spożywczej, powstałą w 1946 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest udział w rozwijaniu nauki i techniki w gospodarce żywnościowej oraz podkreślenie rangi branżowych inżynierów i techników, aby mieć realny i pozytywny wpływ na cały przemysł spożywczy.
W strukturze Stowarzyszenia w oparciu o oddziały regionalne działa doświadczony Zespół Rzeczoznawców branżowych o zasięgu ogólnokrajowym.

Zespół Rzeczoznawców branżowych przy Dolnośląskim Oddziale Wojewódzki Stowarzyszenia w ramach działalności stowarzyszeniowej oferuje swoje usługi w szerokim, poniższym zakresie działania.
Tworzymy opracowania (opinie, ekspertyzy, wyceny urządzeń, projekty i inne) techniczne branżowe dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem technologii browarnictwa a także instalacji towarzyszących, w tym chłodniczej.

Rzeczoznawcy nasi działają w n/w specjalnościach branży spożywczej:

 • Projektowanie zakładów przemysłu spożywczego (browary i napoje, słodownie, młynarstwo, inne).
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń oraz instalacje łącznie z automatyką i sterowaniem w przemyśle spożywczym.
 • Maszyny, urządzenia, aparaty oraz instalacje w zakresie wyceny i oceny ich przydatności w przemyśle spożywczym.
 • Ochrona środowiska w zakładach przemysłu spożywczego.
 • Transport i magazynowanie surowców, półproduktów i produktów w przemyśle spożywczym.
 • Technologia i technika przemysłu piwowarsko – słodowniczego.
 • Technologia i technika przemysłu wód mineralnych i napojów bezalkoholowych.
 • Technologia i technika przemysłu zbożowo-młynarskiego.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia i higiena produkcji.
 • Aparaty i instalacje chłodnicze w przemyśle spożywczym

Ponadto, oferujemy

 • Opracowania techniczne w zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy w/w zakładów oraz poszczególnych oddziałów tak technologicznych jak i infrastruktury (kotłownie, chłodnictwo itp.).
 • Doradztwo techniczne, rozwiązywanie problemów technologicznych, wdrażanie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla przemysłu piwowarskiego i innych procedur, Specjalizujemy się w działaniach proekologicznych prowadzących do minimalizacji powstawania odpadów produkcyjnych (technologicznych) a w efekcie istotnego obniżenia ładunku ścieków browarnianych. Prowadzimy w szerokim zakresie działania w ramach konsultingu ochrony środowiska w zakładach przemysłowych
 • wykonujemy opinie o innowacyjności (współpraca z uczelniami)

Koordynator Grupy Rzeczoznawców Dolnośląskiego Oddziału SITSPOŻ  NOT we Wrocławiu
mgr inż. Bogumił R. Reuter        telefon kom. 516 702 281       rzeczoznawcyspoz.wroc@gmail.com